ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงจำนวนสินค้าของผลต่างระหว่างยอดตามบัญชี กับ จำนวนสินค้าคงเหลือ ใน Stock ที่ตรวจนับได้ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งการปรับปรุงเพิ่ม หรือปรับปรุงลดก็ได้

คุณสมบัติ

Benefit

 • เมื่อบันทึกรายการแล้ว โปรแกรมจะทำการปรับเพิ่ม(ลด) จำนวน Stock ให้ทันที
 • สามารถเรียกดูรายงานการปรับเพิ่ม(ลด) ตามเอกสารอ้างอิงที่ทำการปรับเพิ่ม
 • มีแบบฟอร์มแสดงการปรับปรุงเพิ่ม(ลด)สินค้า
 • สามารถปรับเพิ่มและปรับลดต้นทุนของสินค้า ในเอกสารเดียวกันได้
 • รองรับการบันทึกรายการเบิกสินค้าและวัตถุดิบที่มี Lot & Serial ได้
 • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกเบิกสินค้าและวัตถุดิบ
 • มีระบบแจ้งเตือนสินค้าติดลบ และสามารถตรวจสอบสินค้าติดลบได้
 • สามารถบันทึกเอกสารด้วยการทำ Copy จากเอกสารปรับปรุงที่เคยบันทึกไว้ก่อนล่วงหน้า
 • สามารถกำหนด Option ให้โปรแกรมแสดงต้นทุนในการปรับปรุงให้อัตโนมัติ
 • รายงานการเพิ่มต้นทุนสามารถ Drill down กลับมาที่หน้าจอบันทึกเพิ่มต้นทุนเพื่อ ตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานยอดสินค้า
 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • รายงานปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า
 4154
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์