สินค้าคงเหลือยกมา

สินค้าคงเหลือยกมา

เพื่อบันทึกจำนวนสินค้าและต้นทุนสินค้ายกมาจากงวดบัญชีก่อน หรือจำนวนสินค้ายกมาก่อนที่จะ เริ่มใช้โปรแกรม

คุณสมบัติ

Benefit

 • เมื่อบันทึกรายการแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที
 • สามารถเรียกดูรายงานยอดยกมาตามโครงการ (Job) , แผนก
 • รองรับแบบฟอร์มยอดยกมา
 • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้าหรือหมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกใบเบิกได้
 • การบันทึกสินค้ายกมาสามารถบันทึกอ้างอิงเอกสารการรับสินค้าที่ ระบบ Warehouse และการบันทึกรายการยกมาใหม่ทั้งหมด
 • รองรับการบันทึกรายการเบิกสินค้าและวัตถุดิบที่มี Lot & Serial ได้
 • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode)
 • สามารถบันทึกด้วยการทำ Copy จากข้อมูลเอกสารยกมาที่เคยบันทึกไว้ก่อนล่วงหน้า
 • สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสารเลขที่เดียวกัน
 • รายงานยอดสินค้ายกมาสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกยอดยกมาเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานยอดสินค้า
 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • รายงานสินค้าคงเหลือยกมา
 6188
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์