ตรวจนับสินค้า

ตรวจนับสินค้า

เพื่อบันทึกผลของการตรวจนับสินค้า เป็นการตรวจนับสินค้าตามที่ได้รับเอกสารให้เข้าไปตรวจนับสินค้าในคลังสินค้าและที่เก็บ เพื่อให้ทราบยอดสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าที่มีอยู่จริง ณ วันที่เข้าไปตรวจนับ

คุณสมบัติ

Benefit

  • การบันทึกตรวจนับสินค้าสามารถบันทึกจากเอกสารตรวจสอบการนับสินค้า
  • เป็นการบันทึกจำนวนสินค้าที่ทำการตรวจนับจริง ซึ่งจะไม่แสดงยอดคงเหลือตามบัญชี
  • รองรับแบบฟอร์มการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ
  • หลังจากที่บันทึกจะมีแสดงผลต่างการตรวจนับ ระหว่างยอดสินค้าคงเหลือและยอดสินค้าคงเหลือตามบัญชีที่รายงานผลการตรวจนับ และที่หน้าจอการตรวจสอบการนับสินค้าทันที
  • สามารถกำหนดและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการตรวจนับ ได้หลายๆรูปแบบในหน้าจอเดียวกัน
  • สำหรับผู้ตรวจนับตรวจนับทุกรายการสินค้าแล้ว สามารถคลิก ตรวจนับทั้งไป โปรแกรมจะแสดงในช่องที่ตรวจนับให้อัตโนมัติทุกรายการ

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานตรวจนับสินค้า
  • รายงานตรวจนับสินค้า (แบบไม่แสดงจำนวน)
  • รายงานผลการตรวจนับสินค้า
 8214
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์