ปรับปรุงสินค้าอัตโนมัติ

ปรับปรุงสินค้าอัตโนมัติ

เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงจำนวนสินค้าของผลต่างระหว่างยอดตามบัญชีกับจำนวนสินค้าคงเหลือใน Stock ที่ตรวจนับได้ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งการปรับปรุงเพิ่มหรือปรับปรุงลดก็ได้

คุณสมบัติ

Benefit

 • เมื่อบันทึกรายการแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะปรับเพิ่ม (ลด) ยอด Stock ให้ทันที
 • สามารถเรียกดูรายงานปรับปรุงสินค้าตามชื่อโครงการ (Job) , แผนก
 • รองรับแบบฟอร์มการปรับปรุงสินค้าและวัตถุดิบ
 • การบันทึกรายการปรับปรุงสามารถบันทึกอ้างอิงเอกสารจากการตรวจสอบ การนับสินค้า
 • รองรับการบันทึกปรับปรุงสินค้าและวัตถุดิบที่มี Lot & Serial ได้
 • ผลต่างการตรวจนับโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติทันทีหลังจากการบันทึก ตรวจนับสินค้า
 • จำนวน และต้นทุนของสินค้าในการปรับปรุงโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ จากต้นทุนคงเหลือปัจจุบัน
 • สามารถกำหนดและสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม ได้หลายๆรูปแบบในหน้าจอเดียวกัน
 • รายงานปรับปรุงสินค้าอัตโนมัติ สามารถ Drill down กลับมาที่หน้าจอบันทึก ปรับปรุงเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานยอดสินค้า
 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • รายงานปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าอัตโนมัติ
 4767
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์