แผนรับสินค้า

แผนรับสินค้า

เพื่อบันทึกรายการแผนการรับสินค้าที่ผลิตสำเร็จเข้าคลัง เพื่อให้สามารถทราบว่า จะมีการรับสินค้าผลิตเสร็จเข้าคลังสินค้าในอนาคตจำนวนเท่าใด ซึ่งสามารถอ้างอิงไปใช้ในการรับสินค้าผลิตเสร็จเข้าคลังได้

คุณสมบัติ

Benefit

 • แผนรับสินค้าสามารถอ้างอิงเอกสารไปบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จได้
 • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่ แผนรับสินค้าได้
 • รองรับรายการสินค้าสำเร็จรูปที่มี Lot & Serial ได้
 • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการวางแผนรับสินค้าผลิตเสร็จ
 • มีสถานะเอกสาร(Full, partially) แสดงในกรณีอ้างอิงแผนรับสินค้าไปบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ
 • สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกแผนรับสินค้าเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
 • สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในแผนรับเอกสารเดียวกันได้
 • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มแผนรับสินค้าผลิตเสร็จ
 • สามารถเรียกดูรายงานแผนรับสินค้าตามโครงการ(Job) , แผนก
 • สามารถ Drill Down รายงานแผนรับสินค้า เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกแผนรับสินค้าได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานแผนรับสินค้าผลิตเสร็จ
 2837
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์