การใช้งานโปรแกรม

การใช้งานโปรแกรม

1941 รายการ
ฟอร์มใบรับสินค้าสามารถ Design เพิ่ม Column รหัสสาขาและชื่อสาขาที่ออกใบกำกับภาษี(เฉพาะโปรแกรม ver.ใบรับสินค้า) มีขั้นตอนอย่างไร
18420 ผู้เข้าชม
เอกสารที่กิจการออกให้กับลูกค้าที่ชำระเงินให้กับกิจการแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว และมีสำเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี โปรแกรม Prosoft WINSpeed มีแบบฟอร์มแบบมาตรฐานที่สามารถเรียกใช้ได้ หรือ หากลูกค้ามีแบบฟอร์มใบกำกับภาษี แบบที่สั่งทำจากโรงพิมพ์แล้ว เมื่อซื้อโปรแกรม Prosoft WINSpeed สามารถสั่งออกแบบได้ตามที่ต้องการ หรือ สามารถเลือกแบบตามตัวอย่าง
16114 ผู้เข้าชม
ฟอร์มใบเสนอราคา เพิ่มแสดงที่อยู่ของลูกค้าในฟอร์มอย่างไร
12427 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์