โอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติ

โอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติ

เพื่อบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ด้านการโอนย้ายสินค้าเข้าคลังอัตโนมัติ เป็นการช่วยลดงานในกรณีคลังที่ต้องรับเข้ามีรายการโอนเข้าปริมาณมากในแต่ละวัน

คุณสมบัติ

Benefit

 • การบันทึกรายการโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติ สามารถบันทึกโดยอ้างอิง จากเอกสารโอนสินค้าออกคลังได้
 • สามารถบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง หลายๆประเภทพร้อมกัน
 • เมื่อบันทึกรายการแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที
 • แสดงฐานะการประมวลผลการโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติ
 • สามารถเลือกช่วงเลขที่เอกสาร วันที่เอกสารในการบันทึกโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติได้
 • สามารถอ้างอิงเอกสารโอนย้าย สินค้าออกคลังจากหลายๆเอกสารมาบันทึกโอนย้ายเข้าอัตโนมัติได้ ในครั้งเดียว
 • สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติได้ ที่หน้าจอการบันทึกโอนย้าย สินค้าเข้าคลังได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • รายงานยอดสินค้า
 • รายงานโอนย้ายสินค้า (เข้า)
 • รายงานโอนย้ายข้อมูล (ออก –เข้า)
 2572
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์