โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง

โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง

เพื่อบันทึกรายการ โอนย้ายสินค้าระหว่างคลังด้านการโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง ซึ่งเป็นการโอนย้ายสินค้าระหว่างกันภายในกิจการหรือระหว่างสาขา

คุณสมบัติ

Benefit

 • การบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลังสามารถอ้างอิงเอกสารจากการโอนย้ายสินค้าออกคลังได้
 • เมื่อบันทึกรายการโอนเข้าคลังแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที
 • กรณีที่อ้างอิงเอกสาร โอนสินค้าออกคลังมาบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง จำนวนสินค้าของสินค้า ที่โอนย้ายเข้าคลังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนที่โอนเข้าจริง
 • รองรับการบันทึกโอนย้ายสินค้าและวัตถุดิบเข้าคลังที่มี Lot & Serial ได้
 • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode)
 • สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในใบโอนย้ายสินค้าเข้าคลังเอกสารเดียวกัน
 • สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบโอนย้ายสินค้าเข้าคลังจากระบบได้
 • สามารถเรียกดูรายงานโอนย้ายสินค้าเข้าคลังตามโครงการ (Job), แผนก
 • สามารถ Drill Down รายงานโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • รายงานยอดสินค้า
 • รายงานโอนย้ายสินค้า (เข้า)
 3052
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์