อนุมัติขอโอนย้ายสินค้า

อนุมัติขอโอนย้ายสินค้า

เพื่ออนุมัติรายการขอโอนย้ายสินค้าจากคลังสินค้าแห่งหนึ่ง ไปยังคลังสินค้าอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการโอนย้ายสินค้าระหว่างกันภายในกิจการหรือระหว่างสาขา

คุณสมบัติ

Benefit

  • การอนุมัติต้องอ้างอิงเอกสารขอโอนย้ายมาอนุมัติทุกครั้ง
  • สามารถเลือกได้ว่าต้องการอนุมัติรายการเพียงบางส่วน, ทั้งเอกสาร หรือไม่อนุมัติทั้งเอกสาร
  • การอนุมัติขอโอนย้าย จะยังไม่มีผลกับยอด Stock สินค้า
  • มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงเอกสารการอนุมัติ ไปบันทึกโอนสินค้า
  • สำหรับกรณีอนุมัติทั้งเอกสาร สามารถคลิกเลือกอนุมัติทั้งใบแล้ว โปรแกรมจะแสดงสถานะอนุมัติที่รายการสินค้าแต่ละตัวให้อัตโนมัติ
  • สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มการอนุมัติการขอโอนย้ายสินค้าและวัตถุดิบจากระบบได้
  • การอ้างอิงเอกสารใบขอโอนย้าย จะแสดงเฉพาะเอกสารที่รอการอนุมัติ และแสดงเอกสาร ที่ผ่านการอนุมัติแล้วบางส่วน ซึ่งทำให้ง่ายสำหรับการค้นหาเอกสารให้กับผู้อนุมัติ
  • สามารถ Drill Down รายงานอนุมัติขอโอนย้ายสินค้า เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานอนุมัติขอโอนย้ายสินค้า
 3245
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์