รับคืนจากการเบิก

รับคืนจากการเบิก

เพื่อบันทึกรายการรับคืนจากการเบิกสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น การรับคืนจากการเบิกใช้ , รับคืนจากการเบิกผลิต เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถอ้างอิงรายการใบเบิก มาบันทึกรับคืนจากการเบิกได้
 • เมื่อบันทึกรายการรับคืนจากการเบิกแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที
 • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่ บันทึกรับคืนจากการเบิกได้
 • รองรับการบันทึกรับคืนจากการเบิกสินค้าและวัตถุดิบที่มี Lot & Serial ได้
 • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกรับคืนจากการเบิกสินค้า และวัตถุดิบ
 • สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกใบรับคืนจากการเบิกเดิมได้ เพื่อลด ขั้นตอนในการทำงาน
 • สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสาร รับคืนจากการเบิกเลขที่เดียวกันได้
 • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มรับคืนจากการเบิกสินค้าและวัตถุดิบ
 • สามารถแยกดูรายงานเกี่ยวกับการรับคืนจากการเบิกได้ เช่น รายงานรับคืนจากการเบิก,รายงาน สินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น
 • สามารถ Drill Down รายงานรับคืนจากการเบิก เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • รายงานยอดสินค้า
 • รายงานรับคืนจากการเบิก
 4610
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์