โอนย้ายสินค้าออกคลัง

โอนย้ายสินค้าออกคลัง

เพื่อบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ด้านการโอนสินค้าออกจากคลัง จะมีผลทำให้คลังที่โอนออกจำนวนสินค้าลดลงเป็นการโอนย้ายสินค้าระหว่างกันภายในกิจการ

คุณสมบัติ

Benefit

 • การบันทึกโอนย้ายสินค้าออกคลังสามารถบันทึกโดยอ้างอิงรายการ เอกสารจากการอนุมัติใบขอโอนย้ายได้
 • สามารถบันทึกโอนย้ายสินค้าออกคลัง หลาย ๆ คลังพร้อมกันได้
 • เมื่อบันทึกรายการโอนย้ายออกคลังแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะลดยอด Stock ให้ทันที
 • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า ที่การบันทึกโอนย้ายสินค้าออกได้
 • รองรับการบันทึกโอนย้ายออกคลัง ของสินค้าและวัตถุดิบที่มี Lot & Serial ได้
 • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode)
 • สถานะเอกสาร( Full, Partially, Not transfer) แสดงในกรณีอ้างอิงใบโอนย้าย สินค้าออกคลังไปบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง
 • มีระบบแจ้งเตือนสินค้าติดลบ และสามารถตรวจสอบสินค้าติดลบได้
 • สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสารเดียวกัน
 • รองรับแบบฟอร์มการโอนย้ายสินค้าและวัตถุดิบออกคลัง
 • สามารถเรียกดูรายงานโอนย้ายสินค้าออกคลัง ตามโครงการ (Job) , แผนก
 • สามารถ Drill down รายงานโอนย้ายสินค้าออกคลัง เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • รายงานยอดสินค้า
 • รายงานโอนย้ายสินค้า (ออก)
 3630
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์