Budget Control

Budget Control

Budget Control
เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดงบประมาณของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างงบประมาณที่ตั้งไว้ กับรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยระบบจะแสดงผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินบาท และเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รายได้ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท นอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดงบประมาณแยกตามแผนก หรือแยกตาม Job ด้วย
 7357
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์