ส่งสินค้าผลิตเสร็จ

ส่งสินค้าผลิตเสร็จ

เพื่อบันทึกรายการส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ เช่น สินค้าอาจจะเสียหรือชำรุดเพื่อนำกลับไปสู่กระบวนการผลิตใหม่ เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

 • เมื่อบันทึกรายการส่งคืนสินค้าแล้ว สินค้าลดยอด Stock ให้ทันที
 • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึก ส่งคืนสินค้าได้
 • รองรับการบันทึกส่งคืนสินค้าที่มี Lot & Serial ได้
 • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ
 • สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสาร เดียวกันได้
 • สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จเดิมได้ เพื่อลด ขั้นตอนในการทำงาน
 • สมารถสั่งพิมพ์ฟอร์มส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จจากระบบได้
 • สามารถเรียกดูรายงานส่งคืนสินค้าตามโครงการ (Job) , แผนก
 • สามารถ Drill Down รายงานส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • รายงานยอดสินค้า
 • รายงานส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ
 3230
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์