รับสินค้าผลิตเสร็จ

รับสินค้าผลิตเสร็จ

เพื่อบันทึกรายการรับสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จเข้าคลังสินค้า

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถอ้างอิงรายการแผนรับสินค้ามาบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ
 • เมื่อบันทึก (Save)รายการรับผลิตเสร็จแล้ว สินค้าจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที
 • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การ บันทึกรับสินค้าได้
 • การบันทึกรายการสามารถอ้างอิงเอกสารจากการรับสินค้าที่ระบบ Warehouse มาบันทึกได้
 • รองรับสินค้าที่มี Lot & Serial มาบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จได้
 • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ
 • มีสถานะเอกสาร (Full) แสดงในกรณีอ้างอิงรับสินค้าผลิตเสร็จไปบันทึกเพิ่มต้นทุน
 • สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
 • สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสารเดียวกันได้
 • สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบรับสินค้าผลิตเสร็จจากระบบได้
 • สามารถเรียกดูรายงานรับสินค้าผลิตเสร็จตามโครงการ (Job) , แผนก
 • สามารถ Drill Down รายงานรับสินค้าผลิตเสร็จ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • รายงานยอดสินค้า
 • รายงานรับสินค้าผลิตเสร็จ
 3228
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์