Multi Currency

Multi Currency

Multi Currency
เป็นระบบจัดการเกี่ยวกับเอกสารที่เป็นการซื้อและขายต่างประเทศ แสดงรายงานการซื้อ การขาย รายงานระบบเจ้าหนี้การขาย และลูกหนี้การค้า ตามสกุลเงินต่างประเทศ รวมไปถึงการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เชื่อมต่อกับระบบเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าเพื่อคำนวณกำไรขาดทุน รวมถึงโพสข้อมูลการไปการปริวรรตเงินตราไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
 346
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์