ขอโอนย้ายสินค้า

ขอโอนย้ายสินค้า

บันทึกเพื่อขออนุญาตโอนย้ายสินค้าจากคลังสินค้าแห่งหนึ่ง ไปยังคลังสินค้าอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็น การโอนย้ายสินค้าระหว่างกันภายในกิจการหรือระหว่างสาขา

คุณสมบัติ

Benefit

 • การรายการขอโอนย้ายสินค้าจะไม่มีผลกับ Stock สินค้า
 • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า ที่การบันทึกขอโอนได้
 • รองรับการบันทึกขอโอน สินค้าและวัตถุดิบที่มี Lot & Serial ได้
 • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกขอโอนสินค้าและวัตถุดิบ
 • สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆ โครงการในเอกสาร์ ขอโอนเดียวกันได้
 • สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกขอโอนย้ายสินค้าเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอน ในการทำงาน
 • สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบขอโอน ได้
 • มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบขอโอนไปบันทึกอนุมัติการขอโอน
 • สามารถเรียกดูรายงานขอโอนย้ายสินค้าตามโครงการ (Job)
 • สามารถ Drill Down รายงานขอโอนย้ายสินค้า เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานขอโอนย้ายสินค้า
 5736
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์