โปรแกรมบัญชี เครื่องมือสำหรับ ผู้บริหารในยุค New Normal

Software บัญชีที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ สามารถจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆทางบัญชีตามหลักกรมสรรพกร พร้อมรองรับการทำงานหลากหลายธุรกิจ

ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกฟังก์ชัน

รับพัฒนา ตามความต้องการ

ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกฟังก์ชัน

รับพัฒนา ตามความต้องการ

New Feature โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed

Features ใหม่ของโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้งานบัญชีนั้นให้เป็นเรื่องง่าย ตอบโจทย์นักบัญชีและเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว ตรงตามหลักสรรพากรและหลักการบัญชี

 • สร้างเอกสารธุรกิจได้ง่ายๆ เพียงแค่แสกนเอกสาร ทั้ง ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า โดยรองรับ File jpg. / pdf. / png. ด้วยการใช้เทคโนโลยี OCR
 • สร้างเอกสารจำนวนมาก ได้พร้อมกันผ่าน Excel ด้วยการ Import ข้อมูลและสามารถกำหนด schedule plan ได้ตามต้องการ
 • สร้างใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจ ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลา
สร้างเอกสารบัญชีด้วย OCR
 • เช็คสต๊อกสินค้าได้แบบแยก-รวมคลัง หรือตามสาขา และบริหารคลังสินค้าที่มี Lot, Serial
 • รองรับสินค้าได้หลายหน่วยนับ สามารถดูยอดคงเหลือแบบหน่วยนับขนานได้
 • บริหารสต็อกสินค้าแบบ Min-Max Stock และจัดการสินค้าที่ใกล้หมดอายุ (Lot & Expire)
 • วิเคราะห์กำไรขั้นต้นได้แบบ Real Time
เช็ค Stock สินค้า
 • ยื่นภาษีออนไลน์ ภงด.1,2,3,53, ภพ.30 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 • รองรับภาษืซื้อเฉลี่ย สามารถออกแบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ได้ตามต้องการ
 • ดูรายงานบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี
 • ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4)
 • รองรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice ทั้งแบบ by Email และแบบตัวเต็ม
จัดการภาษี จ่ายภาษีออนไลน์ ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30
 • สร้างงบการเงินได้หลากหลายรูปแบบ งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด เช่น งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบตามเดือน, ไตรมาส, ปี
สร้างงบการเงิน งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด
 • หมดปัญหาไม่รู้ว่าใคร แก้ไข หรือ ลบข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ทันทีด้วย Audit Tail Reports
 • ตรวจสอบเอกสารต้นขั้วด้วยฟังก์ชัน Drill Down
 • ตรวจสอบยอดซื้อสูงกว่าวงเงินเครดิต
 • ตรวจสอบ Invoice ที่ขายต่ำกว่าราคาทุน
 • ตรวจสอบลูกหนี้เกินวงเงินเครดิต
 • ตรวจสอบสินค้าติดลบ
 • เปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริง
 • ตรวจสอบรายการที่ยังไม่ Post GL
ตรวจสอบภายใน

ลูกค้าของเรา

Award & Standard

รางวัลคุณภาพมาตรฐาน จากประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 27 ปี

>

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี

กรอกข้อมูลติดต่อ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
โดยระบบจะส่งข้อมูลการทดลองใช้งานโปรแกรม
ผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
แนบไฟล์ :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์