อนุมัติใบขอเบิก

อนุมัติใบขอเบิก

เพื่อให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติการขอเบิกสินค้าและวัตถุดิบออกจากคลัง โดยเข้ามาตรวจสอบเอกสารการขอเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า และทำการการอนุมัติใบขอเบิกสินค้าที่ต้องการได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • อ้างอิงรายการใบขอเบิกมาทำการอนุมัติใบขอเบิก
  • สามารถอนุมัติใบขอเบิกสินค้าได้ทั้งเอกสารและบางรายการของเอกสาร
  • มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดงในการอ้างอิงใบอนุมัติขอเบิกไป บันทึกใบเบิก
  • สำหรับกรณีอนุมัติทั้งเอกสาร สามารถคลิกเลือกอนุมัติทั้งใบแล้ว โปรแกรม จะแสดงสถานะอนุมัติ ที่รายการสินค้าแต่ละตัวให้อัตโนมัติ
  • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มอนุมัติใบขอเบิก สินค้าและวัตถุดิบจากระบบได้
  • สามารถเรียกดูรายงานการอนุมัติใบเบิกเรียงตามโครงการ (Job) ได้
  • สามารถ Drill Down รายงานอนุมัติใบขอเบิก เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบอนุมัติขอเบิกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานอนุมัติใบขอเบิก
 5251
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์