เพิ่มต้นทุน

เพิ่มต้นทุน

เพื่อการปรับเพิ่ม (ลด) ต้นทุนของสินค้าจากการบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ และการบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง เช่น กรณีที่เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตตามมาหลังจากผลิตเสร็จ และรับเข้าคลังแล้วแต่ต้องการเป็นส่วนค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเข้าเป็นต้นทุนด้วย

คุณสมบัติ

Benefit

  • เมื่อบันทึกรายการแล้ว โปรแกรมจะทำการปรับเพิ่ม (ลด) ต้นทุนของสินค้า และวัตถุดิบ
  • สามารถเรียกดูรายงานการปรับเพิ่ม (ลด) ตามเอกสารอ้างอิงที่ทำการปรับเพิ่ม
  • การบันทึกเพิ่มต้นทุนสามารถบันทึกอ้างอิงจากเอกสารใบโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง และการรับสินค้าผลิตเสร็จ
  • สามารถปรับเพิ่มและปรับลดต้นทุนของสินค้า ในเอกสารเดียวกันได้
  • วิธีการปรับเพิ่ม(ลด) สามารถกำหนดได้ทั้งมูลค่าสินค้า จำนวนสินค้า และเป็นเปอร์เซ็นต์
  • มีคำอธิบายแสดงวิธีการปรับ (เพิ่ม) ลด ของทุกวิธีที่เลือกทำการปรับ
  • รายงานการเพิ่มต้นทุนสามารถ drill down กลับมาที่หน้าจอบันทึกเพิ่มต้นทุนเพื่อตรวจสอบ การบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานเพิ่มต้นทุน
 2669
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์