บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

100 รายการ
การขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังเป็นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ จึงเป็น การให้ใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เข้าลักษณะเป็นค่าแห่งลิขสิทธิ์ที่จัดเป็น เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือเป็นงาน วรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังนั้น บัญชี ภาษี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
17 ผู้เข้าชม
การพิจารณาถึงปริมาณของสินค้าคงคลังในระดับที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก จึงจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องทราบถึงสิ่งที่สามารถนำมาช่วยในการกำหนดปริมาณของสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม อันได้แก่ 
46 ผู้เข้าชม
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ต้องยื่นงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ทุกปี ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ต้องยื่นงบการเงิน เพราะไม่ใช่นิติบุคคล ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดามักจะสับสนเรื่องงบการเงินเพราะเวลาไปอบรมสัมมนาจะมีการสอนเรื่องงบการเงินและให้จัดทำแผนธุรกิจที่มีงบการเงินครบถ้วนด้วย โดยทั่วไปการอบรมเรื่องแผนธุรกิจจะอธิบายครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้มีความรู้ครบเมื่อนำมาใช้กับชีวิตจริงได้ ผู้ประกอบการควรหาข้อมูลและหาความรู้ในข้อกฏหมายและกฏเกณฑ์การดำเนินธุรกิจของตนเองว่ามีข้อบังคับอะไรบ้าง เช่นธุรกิจอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่การเก็บรักษาได้ก็ต้องไปขอ อย.เป็นต้น สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลที่ต้องจัดทำงบการเงิน จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องงบการเงินเพราะต้องลงนามรับผิดชอบในการส่งงบการเงินด้วย หากมีความผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน และหากไม่ได้นำส่งงบการเงินให้ตรงตามกำหนดก็มีความผิดทางอาญา ผู้ประกอบการหลายคนที่เปิดบริษัทขึ้นมาและไม่ได้มีธุรกรรมซื้อขายใดๆก็เข้าใจว่าไม่ต้องส่งงบการเงินต่อมาก็มีหมายจากตำรวจเรียกไปและก็ถูกปรับเพราะไม่ได้ส่งงบการเงิน ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิดจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขอให้มีความมั่นใจว่าจะมีธุรกรรมเกิดขึ้นในกิจการอย่างแน่นอนและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรด้วย
80 ผู้เข้าชม
ไม่ว่าจะเวลาไหน เรื่องเงินก็ยังยืนหนึ่งในใจของคนทำธุรกิจอยู่เสมอ ยิ่งในช่วงนี้ที่ต้องลำบากเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว การรับมือและจัดการกับกระแสเงินสด หรือ Cash Flow จึงเป็นอะไรที่ต้องมีมากกว่าแค่ความใส่ใจและเพื่อที่จะทำให้เงินเข้าและออกได้อย่างคล่องตัว ไปดูกันว่า ผู้ประกอบการควรทำอย่างไร ในวันที่ความฝืดเคืองนั้นอยู่ไม่ไกล แถมยังคอยขยับเข้ามาใกล้แบบนี้
116 ผู้เข้าชม
สำหรับความเข้าใจผิดอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของธุรกิจหลายๆคนมักจะเข้าใจผิด นั่นคือ เรื่องของการที่วางแผนทำให้กิจการของตัวเองนั้น “ขาดทุน” เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษี จนมีคำพูดติดปากที่ชอบบอกกับฝ่ายบัญชีหรือสำนักงานบัญชีว่า  "ไปทำตัวเลขมาให้ธุรกิจขาดทุนซะเลย จะะได้ไม่ต้องเสียภาษีไงละ วะฮะฮะฮ่าาาา" (เอ่อ.. อันนี้คนบ้านะครับ)
214 ผู้เข้าชม
กรณี เช่าซื้อ และ ลิสซิ่ง กับการประหยัดภาษี คงเป็นประเด็นที่นักบัญชีและสรรพากร เองก็คงกุมขมับทุกครั้งที่พูดถึง และในมุมของผู้ประกอบการนั้น การที่จะเช่าซื้อ หรือลิสซิ่ง แล้วต้องการจะปรับหยัดภาษีแบบไหนจะมากกว่ากัน วันนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันครับ
128 ผู้เข้าชม
กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีอากรทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บจึงได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรโดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรแต่ละรายมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพียง 1 หมายเลข ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ดังนี้      ”มาตรา 3 เอกาทศ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรและผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกำหนด ทั้งนี้ โดยอนุมัติรัฐมนตรีการกำหนดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
34 ผู้เข้าชม
อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) เป็นแบบ Highly Dynamic และมีการแข่งขันที่สูง ทำให้ธุรกิจดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีโซลูชั่นแบบบูรณการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มยอดขายและผลกำไร แต่ที่สำคัญที่สุดคือทำให้องค์กรมีความแม่นยำ การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและกลยุทธ์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรอาจเป็นคำตอบสำหรับความต้องการเหล่านี้ทั้งหมด เทคโนโลยีโปรแกรมบัญชี ERP รวมทุกด้านของธุรกิจ (ทรัพยากรการดำเนินงานการตรวจสอบการรายงานการขายการบัญชีและการเงิน ฯลฯ ) และช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นโดยการบำรุงรักษาฐานข้อมูลเดียวมีองค์กรธุรกิจจำนวนมากเลือกใช้งานโซลูชั่นโปรแกรมบัญชี ERP มากขึ้น ในขณะที่คุณกำลังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้งานโปรแกรมบัญชี ERP ดีหรือไม่ ประโยชน์ 6 ข้อของโปรแกรมบัญชี ERP นี้อาจช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมองค์กรธุรกิจการผลิตจึงเลือกใช้โปรแกรมบัญชี ERP
137 ผู้เข้าชม
ในการประกอบธุรกิจ หรือเริ่มต้นทำกิจการนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการกังวลส่วนเป็นใหญ่นั้น มักจะเป็นในเรื่องของการตลาด ว่าเราจะเสาะหาแหล่งลูกค้าจากที่ไหน ต้องทำการตลาดยังไงถึงจะเข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เรื่องของเงินทุนต่างๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่สิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการหลายๆคนมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก นั่นก็คือเรื่องของ ภาษี อากร
314 ผู้เข้าชม
เคล็ดลับสร้างความมั่งคั่งตั้งแต่เริ่มทำงานปีแรกใคร ๆ ก็อยากรวย จริงไหม “ความมั่งคั่ง” จึงเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากจะพุ่งเข้าชน ปัญหามันอยู่ตรงที่ “แล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะรวย” ขอเริ่มจากตรรรกะง่ายๆ ก่อน คือ ต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่าย พอมีเงินเหลือเก็บก็เอาไปลงทุนให้มันได้กำไรขึ้นมา... ต้องบอกไว้ก่อนว่า ตรรรกะง่าย ๆ แต่เวลาทำมันยาก !!! ที่ว่ายากไม่ใช่ยากเพราะต้องใช้ความสามารถอะไรมากมายนะ แต่เป็นเพราะเราไม่มุ่งมั่นอยากจะรวย
39 ผู้เข้าชม
ทำอย่างไรถึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต้านไวรัสโควิด-19 ได้? เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่สามารถยืนยันได้เพราะยังไม่มีผลการวิจัยทางการแพทย์ที่ยืนยันได้ ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือทำให้สุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรง เพราะจากผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุหรือผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะรับเชื้อแล้วมีปฏิกิริยาต่อเชื้อรุนแรงดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายโดยรวมให้แข็งแรงมีผลมากต่อการต้านทานเชื้อไวรัส และนี่คือวิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่ทุกคนสามารถทำได้เพราะนอกจากจะช่วยเรื่องต้านไวรัสแล้วยังสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อให้เราห่างไกลโรคอื่นๆ อีกด้วย
48 ผู้เข้าชม
จุดเริ่มต้นในการซื้อประกันชีวิตของใครหลายคน อาจจะเริ่มต้นที่ความต้องการลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่นัก เนื่องจากแท้ที่จริงแล้ว ประกันชีวิตถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์มากกว่านั้น ทั้งเรื่องของการป้องกันความเสี่ยง สะสมทรัพย์ ส่งต่อความมั่งคั่ง ไปจนถึงการสร้างบำนาญให้กับตัวเองอีกต่อหนึ่ง
25 ผู้เข้าชม
เงินปันผล เกิดจากการที่กิจการนำเงินของผู้ถือหุ้นไป ลงทุนในกิจการ เมื่อเกิดผลกำไรผู้บริหารจะนำเงินส่วนที่กำไร มาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ในการจ่ายเงินฝันผลในแต่ล่ะงวด ผู้รับเงินปันผลหรือผู้ถือหุ้น จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นเสียภาษีซ้ำซ้อน เพราะว่าเงินที่กิจการนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลนั้นคือ กำไรสุทธิ ซึ่งมีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วหนึ่งครั้ง ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์จากการเสียภาษีซ้ำซ้อน ภาครัฐจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นขอภาษีเงินคือได้บางส่วน จึงเป็นที่มาของ “เครดิตภาษีเงินปันผล” ซึ่งก็คือ เงินภาษีส่วนที่สามารถขอคืนได้ นั่นเอ
49 ผู้เข้าชม
เมื่อพูดถึงการทำบัญชีของธุรกิจขนาดเล็ก คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเรื่องของภาษีเป็นเรื่องสำคัญที่สุด แต่รู้หรือไม่ว่า การทำบัญชีในธุรกิจขนาดเล็กยังมีประโยชน์มากมายที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและขยายธุรกิจได้ เรามีตัวอย่างสำคัญของรายงานทางบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เหล่านักบัญชีอย่างเราควรรู้มาฝากค่ะ
42 ผู้เข้าชม
แก้ตาล้า ลดอาการตาเบลอจากการจ้องคอมฯนานๆ จากการกักตัวเพราะว่าต้อง WFH ทำให้หลายๆคนต้องทำงานที่บ้านเลยมาแชร์ทริคเล็กๆน้อยที่เราทำเองได้ง่ายๆ เมื่อมีอาการต้าล้า กล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาเหนื่อย แค่ 8 วีธี รับรองว่าดีขึ้นเหมือนเปิดโลกใหม่เลย โรคระบาดก็กลัวแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพเรื่องอื่นๆกันด้วยนะ!!
41 ผู้เข้าชม
📣 ประกาศแล้ว! . . ให้ใช้ไฟฟรี 3 เดือน ลดค่าไฟสูงสุด 50% อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค - พ.ค. นี้ โดยมาตรการนี้จะช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยเท่านั่น
31 ผู้เข้าชม
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น(Book Value) คือ มูลค่าทางบัญชีที่แสดงในงบการเงินของบริษัทต่อหุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าทางบัญชีที่ประเมินจากสินทรัพย์สุทธิ
23 ผู้เข้าชม
ระบบงาน WINSpeed รองรับการบันทึกรายการกรณีเงินตราต่างประเทศอยู่แล้ว กล่าวคือมีการบันทึกรายการค้าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มาตรฐานบัญชีกำหนด การบันทึกกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กรณีอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระราคา ต่างจาก วันที่ตั้งลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ สำหรับการปรับปรุงมูลค่าบัญชีลูกหนี้/เจ้่าหนี้เงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นงวดบัญชี ให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด (ตามที่มาตรฐานบัญชีกำหนด) นั้น ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีการสรุปคู่มือให้เป็นมาตรฐาน ทำให้มีการบันทึกรายการที่ต่างกัน
47 ผู้เข้าชม
รวบรวมคำตอบ แก้สงสัย มือใหม่ หัดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเริ่มต้นศักราชใหม่ มาพร้อมกับภาระจ่ายภาษีที่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน แน่นอนว่ามีคำถามในการยื่นภาษีตามมาด้วย โดยเฉพาะ "เด็กจบใหม่" หรือคนที่เริ่มต้นเสียภาษีครั้งแรกในปีนี้ ทางเรารวบรวมคำถามยอดฮิตจากบรรดามือใหม่ยื่นภาษีปีแรก พร้อมคำตอบมาให้ดูกัน
23 ผู้เข้าชม
สินค้าคงเหลือในการปฏิบัติงานนั้นควรจะต้องมีการวางแผนในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการรับสินค้าเข้า การเบิกจ่ายสินค้าออกไปเพื่อจำหน่าย หรือเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต และขั้นตอนของการตรวจนับสินค้าคงคลัง เพราะในทางปฏิบัติสินค้าคงเหลือเป็นประเด็นที่มักพบข้อผิดพลาดในการจัดทำ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสูญหาย ขาดจากรายงาน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่ทำให้สินค้าคงเหลือแสดงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฎ การดำเนินการในการปรับปรุงแก้ไขรายการนั้น ควรยึดหลักการปฏิบัติทางการบัญชีในประเด็นความมีอยู่จริงของรายการ สินค้าคงเหลือที่ปรากฎอยู่จริงนั้น ควรแสดงยอดตรงกับการบันทึกตัดรายการทางบัญชี กิจการควรทำการตรวจสอบกระทบยอดรายการกับเอกสารการเบิก หรือการสั่งขาย ว่าได้มีการลงรายการครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ มีรายการใดบ้างที่ยังไม่ได้ลงบัญชีในอดีต หรือเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการขาดจากรายงาน
28 ผู้เข้าชม
970 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์