เพิ่มหนี้

เพิ่มหนี้

เป็นการบันทึกรายการเพิ่มหนี้ จากการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ ส่งผลทำให้ยอดหนี้เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติ

Benefit

   • สามารถบันทึกเพิ่มหนี้ สินค้าและบริการ ที่หน้าจอเดียวกันได้
   • สามารถอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเพิ่มหนี้ได้ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่
   • เมื่อจัดเก็บข้อมูลระบบจะ Auto Post ข้อมูลเพิ่มหนี้ไปยังระบบที่เกี่ยวข้องเช่น
 • 1. พิมพ์ฟอร์ม Voucher ใบเพิ่มหนี้/Debit Note
 • 2. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เจ้าหนี้ (AP) เพื่อตั้งเจ้าหนี้ เช่น รายงานการ์ดเจ้าหนี้
 • 3. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ สินค้าคงคลัง (IC) เพื่อเพิ่มสต็อกสินค้า เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, รายงานสินค้าคงเหลือแนบงบ, รายงานบัญชีพิเศษและคุมสินค้า
 • 4. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบภาษี (Vat) เช่น รายงานภาษีซื้อ
 • 5. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ GL สามารถดูรายงานแยกประเภท, งบทดลอง และกระดาษทำการ
 • 6. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบซื้อ เพื่อสามารถดูรายงานวิเคราะห์การซื้อสุทธิ ฯลฯ
   • รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล
   • รองรับการบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%)
   • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกเพิ่มหนี้ได้
   • การอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเพิ่มหนี้โปรแกรมจะมีคำอธิบายประกอบเอกสาร เช่น รายซื้อสด ซื้อเชื่อ ตั้งหนี้อื่นๆ เจ้าหนี้ยกมา เป็นต้น
   • เพื่อความรวดเร็วในการเพิ่มหนี้ สามารถทำการ Copy เพื่อบันทึกข้อมูลได้ทันที
   • มีระบบดูประวัติย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง (Document Flow)
   • รองรับการบันทึกเพิ่มหนี้สินค้า ชุด , Lot , Serial
   • รองรับการเพิ่มหนี้ต่างประเทศ (Multi Currency)
   • สามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการเพิ่มหนี้เองได้โดยไม่ต้องเลือกรายการสินค้า
   • รองรับการเพิ่มหนี้และดูรายงานแยกแผนก และ Job
   • มีระบบป้องกันเอกสารสูญหาย เมื่อเอกสารนั้นถูกนำไปใช้อ้างอิงรายการอื่น ๆ
   • รายงาน เพิ่มหนี้ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึก เพื่อการตรวจสอบได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานเพิ่มหนี้เจ้าหนี้
 • รายงานวิเคราะห์การซื้อสุทธิ
 10981
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์