ซื้อเชื่อ

ซื้อเชื่อ

เป็นการบันทึกรายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรืออะไหล่ ในรูปของการซื้อเชื่อ มีผลกระทบทำให้ยอดซื้อเพิ่มขึ้น และเพิ่มจำนวนสต็อกของสินค้าในระบบ

คุณสมบัติ

Benefit

   • สามารถบันทึกซื้อ สินค้าและบริการ ในหน้าจอเดียวกันได้
   • สามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อมาบันทึกซื้อเชื่อได้ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่
   • เมื่อจัดเก็บข้อมูลระบบจะ Auto Post ข้อมูลซื้อเชื่อไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น
 • 1. พิมพ์ฟอร์ม Voucher ใบซื้อเชื่อ
 • 2. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบเจ้าหนี้เพื่อเพิ่มเจ้าหนี้ เช่น รายงานการ์ดเจ้าหนี้
 • 3. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มสต็อกสินค้า เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, รายงานบัญชีพิเศษและคุมสินค้า เป็นต้น
 • 4. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบภาษี เช่น รายงานภาษีซื้อ
 • 5. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ GL สามารถดูรายงานแยกประเภท, งบทดลอง และกระดาษทำการ
 • 6. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบซื้อ เพื่อสามารถดูรายงานวิเคราะห์การซื้อสุทธิ ฯลฯ
   • รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล
   • รองรับการบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%) เช่น 100, 50 , 5%, 2%
   • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกซื่อเชื่อได้
   • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีเงินมัดจำ และสามารถตรวจสอบเงินมัดจำคงเหลือได้
   • มีระบบแจ้งเตือนวงเงินเครดิต
   • เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกซื้อเชื่อ สามารถทำการ Copy เพื่อบันทึกข้อมูลได้ทันที
   • มีระบบดูประวัติย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง (Document Flow)
   • รองรับการบันทึกซื้อสินค้า ชุด , Lot , Serial
   • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ในการบันทึกซื้อเชื่อ
   • รองรับการซื้อต่างประเทศ (Multi Currency)
   • แสดงสถานะเอกสารแสดงว่ารายการซื้อเชื่อได้ทำ ใบรับวางบิล และจ่ายชำระหรือไม่
   • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกซื้อเชื่อได้
   • สามารถเรียกดูรายงานแยกแผนก และ Job
   • มีระบบป้องกันเอกสารสูญหาย เมื่อเอกสารนั้นถูกนำไปใช้อ้างอิงรายการอื่น ๆ
   • รายงานซื้อเชื่อสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึก เพื่อการตรวจสอบได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานซื้อเชื่อ
 10092
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์