อนุมัติใบสั่งซื้อ

อนุมัติใบสั่งซื้อ

เป็นการบันทึกรายการอนุมัติใบสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเมื่อบันทึกรายการอนุมัติสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจัดซื้อสามารถอ้างอิงไปทำการซื้อสด หรือ ซื้อเชื่อได้

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถอ้างอิงรายการจากอนุมัติใบขอซื้อ เพื่อมาทำรายการสั่งซื้อได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
 • เมื่อบันทึกรายการอนุมัติใบสั่งซื้อ ระบบจะเพิ่มยอด Sale Stock ของสินค้านั้น ๆ ให้ทันที
 • มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบอนุมัติสั่งซื้อ ไปบันทึกซื้อ
 • สามารถดูประวัติการอ้างอิงเอกสาร ใบอนุมัติสั่งซื้อนี้ว่าไปใช้งานที่ใดบ้าง เช่น อ้างอิงไปยังเมนูรับ สินค้า ,ซื้อสด หรือ ซื้อเชื่อ เป็นต้น
 • สามารถกำหนดให้ระบบ Generate ใบอนุมัติสั่งซื้ออัตโนมัติ ได้
 • สามารถทำการยกเลิกการอนุมัติสั่งซื้อที่จัดทำแล้วได้
 • สามารถพักรายการอนุมัติสั่งซื้อที่จัดทำแล้วได้ โดยการคลิกที่ช่อง On Hold
 • สามารถค้นหาและเรียกดูรายการใบอนุมัติสั่งซื้อที่บันทึกไปแล้วได้
 • สามารถเรียกดูรายงานใบอนุมัติสั่งซื้อจากระบบได้
 • รายงานอนุมัติสั่งซื้อ สามารถ Drill Down กลับมาดูที่หน้าจอบันทึกใบสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานใบสั่งซื้อที่อนุมัติ
 • รายงานใบสั่งซื้อที่รอการอนุมัติ
 • รายงานใบสั่งซื้อที่ไม่อนุมัติ
 • รายงานใบอนุมัติสั่งซื้อที่รับของแล้ว
 • รายงานใบอนุมัติสั่งซื้อคงเหลือ
 22784
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์