สำรวจราคา

สำรวจราคา

ในกรณีขอซื้อสินค้า แต่ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขายและราคาสินค้า สามารถทำการสำรวจราคาของผู้ขายแต่ละรายได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบและตัดสินใจในวางแผนการสั่งซื้อต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถอ้างอิงรายการอนุมัติขอซื้อ เพื่อมาใช้สำรวจราคาได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
  • สามารถอ้างอิงรายการอนุมัติขอซื้อ เพื่อมาใช้สำรวจราคาได้มากกว่า 1 รายการ ต่อการสำรวจ 1 ครั้ง
  • สามารถอ้างอิงเอกสารการอนุมัติขอซื้อ มาสำรวจราคาได้มากกว่า 1 ครั้ง
  • สามารถทำการยกเลิกรายการสำรวจที่จัดทำแล้วได้
  • สามารถพักรายการสำรวจที่จัดทำแล้วได้ โดยการคลิกที่ช่อง On Hold
  • มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) กรณีอ้างอิงใบอนุมัติขอซื้อไปบันทึกสั่งซื้อทั้งใบหรือบางส่วน
  • สามารถเรียกดูรายงานใบสำรวจราคาได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานใบสำรวจราคา
 5525
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์