ส่งคืน / ลดหนี้

ส่งคืน / ลดหนี้

เป็นการบันทึกรายการส่งคืนสินค้า และลดหนี้จากการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อส่งผลทำให้ยอดหนี้ลดลง

คุณสมบัติ

Benefit

   • สามารถบันทึกส่งคืน/ลดหนี้ สินค้าและบริการ ที่หน้าจอเดียวกันได้
   • สามารถอ้างอิงเอกสารการซื้อมาบันทึกส่งคืน/ลดหนี้ได้ โดยไม่ต้องบันทึก ข้อมูลใหม่
   • เมื่อจัดเก็บข้อมูลระบบจะ Auto Post ข้อมูลลดหนี้ไปยังระบบที่เกี่ยวข้องเช่น
 • 1. พิมพ์ฟอร์ม Voucher ใบลดหนี้ (Credit Note)
 • 2. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เจ้าหนี้เพื่อลดเจ้าหนี้ เช่น รายงานการ์ดเจ้าหนี้
 • 3. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ สินค้าคงคลังเพื่อตัดสต็อกสินค้า เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, รายงานสินค้าคงหลือแนบงบ, รายงานบัญชีพิเศษและคุมสินค้า
 • 4. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบภาษี เช่น รายงานภาษีซื้อ
 • 5. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ GL สามารถดูรายงานแยกประเภท, งบทดลอง และกระดาษทำการ
 • 6. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบซื้อ เพื่อสามารถดูรายงานวิเคราะห์การซื้อสุทธิ ฯลฯ
   • รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล
   • รองรับการบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%) เช่น 100, 50%
   • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่น ๆ ที่การบันทึกส่งคืนลดหนี้ได้
   • การอ้างอิงเอกสารมาบันทึกลดหนี้โปรแกรมจะมีคำอธิบายประกอบเอกสาร เช่น รายซื้อสด ซื้อเชื่อ ตั้งหนี้อื่นๆ เจ้าหนี้ยกมาเป็นต้น
   • เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกส่งคืน/ลดหนี้สามารถทำการ Copy เพื่อบันทึกข้อมูลได้ทันที
   • มีระบบดูประวัติย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง (Document Flow)
   • รองรับการบันทึกลดหนี้สินค้า ชุด , Lot & Serial
   • รองรับการส่งคืน/ลดหนี้ต่างประเทศ (Multi Currency)
   • สามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการส่งคืน/ลดหนี้เองได้โดยไม่ต้องเลือกรายการสินค้า
   • รองรับการส่งคืน/ลดหนี้และดูรายงานแยกแผนก และ Job
   • มีระบบป้องกันเอกสารสูญหาย เมื่อเอกสารนั้นถูกนำไปใช้อ้างอิงรายการอื่น ๆ ่
   • รายงาน เพิ่มหนี้ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึก เพื่อการตรวจสอบได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานส่งคืน , ลดหนี้
 16645
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์