เปรียบเทียบราคาซื้อ

เปรียบเทียบราคาซื้อ

ในกรณีสำรวจราคาจากผู้ขายแต่ละรายเรียบร้อยแล้ว สามารถนำข้อมูลการสำรวจราคามาเปรียบเทียบราคาของสินค้าแต่ละชนิด จากผู้ขายแต่ละรายได้ เพื่อเลือกรายการที่ดีที่สุดมาทำวางแผนการสั่งซื้อสินค้าต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกรายการได้โดยอ้างอิงจากรายการสำรวจราคาหรือจะบันทึก รายการโดยตรงก็ได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
 • โปรแกรมทำการบันทึกราคาที่เลือกในแต่ละรายการสินค้า เพื่อสามารถอ้างอิง ไปทำใบสั่งซื้อต่อไป
 • มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบอนุมัติขอซื้อที่ เปรียบเทียบราคาซื้อแล้วไปบันทึกสั่งซื้อ
 • สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าได้มากกว่า 1 รายการในการเปรียบเทียบราคาต่อครั้ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ขายรายเดียวกันในแต่ละสินค้า
 • สามารถค้นหาและเรียกดูรายการเปรียบเทียบราคาซื้อที่บันทึกไปแล้วได้
 • สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มการเปรียบเทียบราคาจากระบบได้
 • สามารถเรียกดูรายงานใบเปรียบเทียบราคาจากระบบได้
 • หลังจากทำการเปรียบเทียบราคาเสร็จแล้วสามารถ Generate ใบสั่งซื้อได้อัตโนมัติ
 • สามารถ Drill Down รายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า เพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานใบเปรียบเทียบราคา
 8982
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์