Reprocess Vat

เป็นการตรวจสอบการ Post รายการของภาษีซื้อ และภาษีขาย ว่ามีการ Post ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (กรณีที่มีการลบรายการนั้น ๆ ออกแล้ว เป็นการตรวจสอบว่าได้มีการลบภาษีที่เกี่ยวข้องหรือยัง)

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการ Post รายการเกี่ยวกับภาษีซื้อ และ ภาษีขายได้
  • สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการให้โปรแกรม Reprocess Vat ได้ เช่น วันนี้ , เดือนที่แล้ว
  • สามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่จะทำการ Reprocess Vat ได้ เช่น ทั้งหมด , เฉพาะที่ไม่ซ้ำกับที่เคย Reprocess Vat ไปแล้ว
  • สามารถระบุเมนูที่ต้องการ Reprocess Vat ได้
  • มีรายละเอียดแสดงการ Reprocess Vat ประกอบด้วยว่ามีการ Reprocess Vat รายการใดไปบ้าง
  • เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรายการว่ามีการ Post รายการเกี่ยวกับภาษีซื้อ และภาษีขายถูกต้องหรือไม่ เช่น กรณีที่มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการขาย และได้บันทึกภาษีขายแล้ว ต่อมาเมื่อ
  • มีการลบรายการดังกล่าว ต้องมีการลบภาษีที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นจึงทำการ Reprocess Vat เพื่อให้ข้อมูลมีความ Update มากยิ่งขึ้น
 2976
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์