รายงานภาษีขาย

รายงานภาษีขาย

สำหรับเรียกดูรายงานภาษีขายของและเป็นเอกสารประกอบ การจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) แก่กรมสรรพากร

คุณสมบัติ

Benefit

  • โปรแกรมมีระบบ Auto link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีขาย ที่ระบบ ต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าว จะ นำมาแสดงในรายงานภาษีขายให้โดยอัตโนมัต
  • สามารถเรียกดูรายงานภาษีขายประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ภาษีขาย หรือ ภาษีขาย (แบบมียอดรวม)
  • สามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการดูรายงานได้ เช่น ตามงวดภาษี , วันที่ , เลขที่ใบกำกับ หรือกลุ่มภาษี
  • สามารถกำหนดให้รายงานเรียงตามประเภทที่ต้องการได้ เช่น เลขที่เอกสาร , เลขที่ใบกำกับ , วันที่
  • สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในกรณีกรมสรรพากรต้องการตรวจสอบได้
  • สามารถพิมพ์รายงานภาษีขายจากระบบได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานภาษีขาย
 8048
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์