รายงานภาษีซื้อ

รายงานภาษีซื้อ

สำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อของกิจการ และเป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)ให้แก่กรมสรรพากร

คุณสมบัติ

Benefit

  • โปรแกรมมีระบบ Auto link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีซื้อให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถเรียกดูรายงานภาษีซื้อประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีซื้อ (มียอดรวม), รายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย, รายงานภาษีซื้อ ขอคืนไม่ได้ และรายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม
  • สามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการดูรายงานได้ เช่น ตามงวดภาษี,วันที่, เลขที่ใบกำกับ หรือกลุ่มภาษี
  • สามารถกำหนดให้รายงานเรียงตามประเภทที่ต้องการได้ เช่น เลขที่เอกสาร,เลขที่ใบกำกับ,วันที่
  • สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในกรณีกรมสรรพากรต้องการตรวจสอบได้
  • สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อจากระบบได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานภาษีซื้อ
 7583
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์