การใช้งานโปรแกรม

การใช้งานโปรแกรม

2488 รายการ
ฟอร์มใบรับสินค้าสามารถ Design เพิ่ม Column รหัสสาขาและชื่อสาขาที่ออกใบกำกับภาษี(เฉพาะโปรแกรม ver.ใบรับสินค้า) มีขั้นตอนอย่างไร
29475 ผู้เข้าชม
เอกสารที่กิจการออกให้กับลูกค้าที่ชำระเงินให้กับกิจการแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว และมีสำเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี โปรแกรม Prosoft WINSpeed มีแบบฟอร์มแบบมาตรฐานที่สามารถเรียกใช้ได้ หรือ หากลูกค้ามีแบบฟอร์มใบกำกับภาษี แบบที่สั่งทำจากโรงพิมพ์แล้ว เมื่อซื้อโปรแกรม Prosoft WINSpeed สามารถสั่งออกแบบได้ตามที่ต้องการ หรือ สามารถเลือกแบบตามตัวอย่าง
17271 ผู้เข้าชม
ฟอร์มใบเสนอราคา เพิ่มแสดงที่อยู่ของลูกค้าในฟอร์มอย่างไร
14980 ผู้เข้าชม
ฟอร์มเปิดใบสั่งผลิต เพิ่มให้แสดงรหัส JOB และ So No. อย่างไร
13407 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์