Job Cost

108 รายการ
ฟอร์มเปิดใบสั่งผลิต เพิ่มให้แสดงรหัส JOB และ So No. อย่างไร
13105 ผู้เข้าชม
หน้าต่างเบิกใช้วัตถุดิบ เพิ่มฟอร์มที่ใช้สั่งพิมพ์ มีฟอร์มเบิกวัตถุดิบ(สินค้าชุด) ฟอร์มเบิกวัตถุดิบ(คำอธิบายสินค้า) และเบิกวัตถุดิบ(LOT) มีขั้นตอนอย่างไร
9451 ผู้เข้าชม
วิธีตรวจสอบ เลขที่ PR ที่ Generate เอกสารใบขอซื้อให้อัตโนมัติที่หน้าจอใบสั่งผลิต
6671 ผู้เข้าชม
วิธีกำหนด จำนวนเงิน ค่าแรงงานทางตรง กรณีที่ไม่สามารถระบุจำนวนคนงานได้ที่หน้าต่างเปิดใบสั่งผลิต
5108 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์