Messenger Management

Messenger Management

15 รายการ
หน้าจอบันทึกเวลาพนักงานที่ไม่สามารถทำงานได้มีข้อความฟ้องว่า “ ยังไม่ได้กำหนดกะงานของพนักงานต้องกำหนดกะงานพนักงานก่อน” ต้องทำยังไง
3440 ผู้เข้าชม
ต้องการเรียกดูฟอร์มการพิมพ์สรุปการจ่ายงาน มีขั้นตอนอย่างไร
3347 ผู้เข้าชม
ถ้าต้องการ Print Form ใบประมาณการค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนอย่างไร
3286 ผู้เข้าชม
ต้องการเรียดดูรายละเอียดประวัติลูกค้า สามารถตรวจสอบอย่างไร
3214 ผู้เข้าชม
วิธีการกำหนดเวลาทำงานขอพนักงานมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
2972 ผู้เข้าชม
ต้องการเรียกดูรายงานบันทึกการจ่ายงานตามลูกค้า สามารถตรวจสอบอย่างไร
2944 ผู้เข้าชม
วิธีการบันทึกการกำหนดราคาน้ำมันประจำวันมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
2717 ผู้เข้าชม
วิธีการบันทึกการกำหนดประเภทน้ำมันต้องไปทำการบันทึกที่ไหน
2638 ผู้เข้าชม
ต้องการเรียกดูรายงานการบันทึกเวลารถที่ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถตรวจสอบอย่างไร
2576 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์