Accounts Payable

Accounts Payable

135 รายการ
ใบวางบิล หรือใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารที่แสดงยอดค้างชำระเงินของลูกค้า ในกรณีที่ทางบริษัทปล่อยเครดิตการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัท โปรแกรม Prosoft WINSpeed มีแบบฟอร์มแบบมาตรฐานที่สามารถเรียกใช้ได้ หรือ หากลูกค้ามีแบบฟอร์มใบกำกับภาษี แบบที่สั่งทำจากโรงพิมพ์แล้ว เมื่อซื้อโปรแกรม Prosoft WINSpeed สามารถสั่งออกแบบได้ตามที่ต้องการหรือ สามารถเลือกแบบตามตัวอย่าง
10528 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์