บันทึกแผนงาน

บันทึกแผนงาน

                     

        เป็นการบันทึกแผนงานในอนาคตของกิจการ หรือของพนักงาน เกี่ยวกับงานและโครงการที่ต้องทำในอนาคตซึ่งเป็นการบันทึกแผนงานล่วงหน้า

Benefit :

  • เป็นการบันทึกรายละเอียดของแผนงาน หรือโครงการที่ต้องทำ ในอนาคต
  • สามารถระบุผู้รับผิดชอบ และผู้มอบหมายในแต่ละแผนงานหรือ โครงการได้
  • สามารถระบุสถานะของแผนงานได้ เช่น เสร็จแล้ว หรือกำลัง ดำเนินการ เป็นต้น
  • สามารถกำหนดระดับความสำคัญ รวมถึง % ความสำเร็จได้ ในแต่ละแผนงานหรือโครงการได้
  • สามารถพิมพ์รายงานแผนงานจากระบบได้
  • เป็นข้อมูลที่ช่วยผู้บริหาร นำมาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผน การทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1932
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์