โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

เพื่อใช้ในการบันทึกการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากของกิจการ

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก
 • สามารถดูรายงานการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากได้
 • รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
 • รองรับการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • รองรับการบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน
 • สามารถบันทึกเลขที่เช็คที่ใช้ในการโอนเงินได้
 • สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • ในกรณีที่เป็นการโอนด้วยเช็ค โปรแกรมจะแสดงรายงานเลขที่เช็คที่ Statement ของรายการโอนให้อัตโนมัติ (ไม่ต้องทำเช็คผ่าน)
 • สามารถบันทึกที่หน้าจอโอนเงินหน้าจอเดียว โปรแกรมจะเพิ่มยอดในสมุดเงินฝากของ เลขที่บัญชีโอนเข้าและลดยอดในสมุดเงินฝากของเลขที่บัญชีโอนออกให้อัติโนมัติ
 • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้
 • การโอนเงินไม่จำเป็นต้องเลือกธนาคารโอนเข้า / ออกเป็นธนาคารเดียวกัน

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก
 • รายงาน Statement
 • รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
 • รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 2860
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์