ถอนเงินสดจากธนาคาร

ถอนเงินสดจากธนาคาร

เพื่อใช้ในการบันทึกการถอนเงินสดจากธนาคาร

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการถอนเงินสดจากธนาคาร
 • สามารถดูรายงานการถอนเงินสดจากธนาคารได้
 • รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
 • รองรับการบันทึกในกรณีที่มีการถอนเงินสดจากธนาคารเป็นเช็ค
 • รองรับการบันทึกในกรณีที่มีการถอนเงินสดจากธนาคารเป็นเงินสด
 • สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้
 • ในกรณีที่เป็นการถอนด้วยเช็ค โปรแกรมจะแสดงรายงานเลขที่เช็คที่ Statement ของรายการถอนให้อัตโนมัติ (ไม่ต้องทำเช็คผ่าน)

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานถอนเงินสดจากธนาคาร
 • รายงาน Statement
 • รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
 • รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 2366
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์