เช็คจ่าย

เช็คจ่าย

หน้าต่างเก็บข้อมูลเช็คจ่ายของบริษัท ทั้งเช็คที่เป็นเช็คยกมา การจ่ายเงินมัดจำ การซื้อสดเช็คที่จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ การบันทึกรายการรายวัน เช็คที่ออกใหม่แทนเช็คฉบับเดิม ซึ่งเช็คจ่ายสามารถดูเช็คที่จ่ายไปทั้งหมดของกิจการได้โดยสถานะจะประกอบด้วย (H คือ เช็คในมือ, R คือ เช็คจ่ายคืน, P คือ เช็คผ่าน และ C คือ ยกเลิก)

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกโดยไม่ต้องระบุรหัสเจ้าหนี้ได้
 • สามารถบันทึกในกรณีที่เป็นเช็คยกมาได้
 • สามารถพิมพ์ เช็คผ่านระบบได้พร้อมทั้งสามารถ Key ชื่อผู้รับเงินเองได้
 • สามารถดูปฏิทินวันที่ครบกำหนดเช็คจ่ายได้
 • สามารถแสดงสถานะปัจจุบันของเช็คแบบ Real Time
 • สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ คือบันทึกที่ระบบเช็คโดยตรงแล้วอ้างอิง ไปใช้ที่ระบบอื่น และบันทึก ข้อมูลจากระบบอื่นแล้ว Link มาที่ระบบเช็ค
 • เมื่อคลิก Find หน้าจอเช็ครับ จะแสดงเกี่ยวกับเช็คที่อยู่ในระบบทุกสถานะเปรียบเสมือนทะเบียนคุมเช็ค พร้อมกับมีการแสดงสถานะเช็ค ว่า Link มาจากหน้าจอใด
 • รองรับรายงานแนบ Bank Reconcile
 • สามารถดูรายงาน Statement ได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลเช็ครับผ่านเรียบร้อยแล้ว
 • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานเช็คจ่าย – ยกมา
 3882
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์