นำเงินสดฝากธนาคาร

นำเงินสดฝากธนาคาร

เพื่อใช้ในการบันทึกการนำเงินสดฝากธนาคาร

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการนำเงินสดฝากธนาคาร
  • รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
  • สามารถบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารได้
  • สามารถดูรายงานการนำเงินสดฝากธนาคาร
  • สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  • รายงานสามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานฝากเงินสด
  • รายงาน Statement
  • รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
  • รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 2471
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์