ยกเลิกเช็คจ่าย

ยกเลิกเช็คจ่าย

เพื่อใช้ในการบันทึกยกเลิกเช็คจ่าย ในกรณีที่บันทึกการจ่ายเช็คผิดพลาด เช่น การไม่ได้ประทับตราบริษัท หรือ เซ็นต์ชื่อไม่ครบ เป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถนำไปฝากธนาคารได้ บริษัทผู้รับเช็คได้นำเช็คมาคืน หรือทำการแจ้งให้ทราบเมื่อบันทึกแล้วจะมีสถานะเป็นตัว C คือ ยกเลิก

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการยกเลิกเช็คจ่าย
  • ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้น ได้ในส่วนด้านล่างของเอกสาร
  • สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลแล้ว
  • สามารถเลือกรายการเช็คจ่ายหลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร
  • รายการยกเลิกเช็คจ่ายสามารถนำไปบันทึกรายการเปลี่ยนเช็คได้
  • สามารถดูรายงานการยกเลิกเช็คจ่ายได้
  • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานเช็คจ่าย – ยกเลิกเช็คจ่าย
  • รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ
 2867
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์