เช็คจ่ายคืน

เช็คจ่ายคืน

เพื่อใช้ในการบันทึกเช็คจ่ายคืน ในกรณีที่บริษัทไม่มียอดเงินในบัญชี หรือ (เช็คเด้ง) และ เจ้าหนี้ส่งเช็คที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้กลับคืนมา เมื่อบันทึกแล้วสถานะเป็นตัว R คือ เช็คจ่ายคืน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีเช็คจ่ายคืน
  • สามารถเลือกรายการเช็คจ่ายในหลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร
  • ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้
  • สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลแล้ว
  • สามารถเก็บประวัติได้ว่าการจ่ายเช็คของบริษัทเช็คที่จ่ายไปฉบับใดบ้าง ที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้
  • สามารถดูรายงานเช็คจ่ายคืนได้
  • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานเช็คจ่าย–เช็คคืน
  • รายงานเช็คจ่ายแยกตามสถานะ
 2278
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์