เช็คจ่ายผ่าน

เช็คจ่ายผ่าน

เพื่อใช้ในการบันทึกเช็คจ่ายผ่าน หลังจากที่มีการบันทึกเช็คจ่าย แล้วเป็นการบันทึกหลังจากที่มีการเช็คข้อมูลจาก Statement ธนาคารว่าผู้ถือเช็คได้นำเช็คไปขึ้นเงินและรับเงินไปแล้ว เมื่อบันทึกเสร็จจะมีสถานะเป็น ตัว P คือ ผ่านแล้ว

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีเช็คจ่ายผ่าน
 • สามารถดูรายงานเช็คจ่ายผ่านได้
 • รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
 • ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็ค ใบนั้นได้ในส่วนด้านล่างของเอกสาร
 • สามารถเลือกรายการเช็คจ่ายในหลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร
 • สามารถดูรายงาน Statement ได้หลังจากบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายผ่านเรียบร้อยแล้ว
 • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานเช็คจ่าย – เช็คผ่าน
 • รายงาน Statement
 • รายงานแนบ Bank Reconcile เช็คจ่าย
 • รายงานเช็คจ่ายแยกตามสถานะ
 • รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
 • รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 3633
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์