เปลี่ยนเช็ครับ

เปลี่ยนเช็ครับ

เพื่อใช้ในการบันทึกเปลี่ยนเช็ครับที่มีสถานะเป็นเช็คคืน และเช็คยกเลิก ซึ่งไม่สามารถขึ้นเงินได้โดยสามารถ เปลี่ยนกับเช็ครับฉบับใหม่ที่ลูกหนี้ออกให้ และเงินสดตามแต่กรณี

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการเปลี่ยนเช็ครับ
  • สามารถเลือกรายการเช็คที่ถูกเปลี่ยนและเช็คที่จะนำมาเปลี่ยน ได้พร้อมกันหลาย ๆ ใบ
  • สามารถเลือกวิธีรับชำระได้ทั้งการรับด้วยเช็คใบใหม่ และรับเป็นเงินสด
  • สามารถบันทึกผลกำไรขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนเช็ค ในกรณีที่ได้รับเงินไม่เต็มจำนวนเงิน หรือ ได้รับเกินจากจำนวนที่ต้องได้รับ
  • สามารถบันทึกเป็นการชำระจากการเปลี่ยนเช็คบางส่วนได้ (ทยอยจ่ายคืน)
  • สามารถดูรายงานการเปลี่ยนเช็ครับได้
  • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ครับ
  • รายงานเช็ครับคืน – เปลี่ยนเช็ครับ
 2714
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์