ยกเลิกเช็ครับ

ยกเลิกเช็ครับ

เพื่อบันทึกรายการยกเลิกเช็ครับ หลังจากที่มีการบันทึกเช็ครับมาแล้ว เช่น การไม่ได้ประทับตราบริษัท หรือ เซ็นต์ชื่อไม่ครบ เป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถนำไปฝากธนาคารได้ บริษัท ฯ ได้ทำการแจ้งให้ผู้ออกเช็คทราบ พร้อมทั้งทำการ ยกเลิกเช็ค ซึ่งหลังจากมีการบันทึกจะมีสถานะเป็น C คือ ยกเลิก

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการยกเลิกเช็ครับ
  • ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้
  • สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  • สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร
  • รายการยกเลิกเช็ครับสามารถนำไปบันทึกรายการเปลี่ยนเช็คได้
  • สามารถดูรายงานการยกเลิกเช็ครับได้
  • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานเช็ครับ – ยกเลิกเช็ครับ
  • รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ
 2448
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์