เช็ครับคืน

เช็ครับคืน

เพื่อบันทึกรายการเช็ครับคืน กรณีที่ธนาคารแจ้งมาว่า ไม่สามารถขึ้นเงินได้เนื่องจากบัญชีของผู้จ่ายเช็คไม่มีเงิน (เช็คเด้ง) ซึ่งหลังจากมีการบันทึกจะมีสถานะเป็น R คือ เช็คคืน

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีเช็ครับคืน
 • รองรับการบันทึกบัญชีีในสมุดรายวัน
 • สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร
 • สามารถดูสถานะเช็ค ได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • ในกรณีที่เลือกรายการเช็ค แล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้
 • รายการเช็ครับคืน สามารถนำไปบันทึกรายการเช็คฝากได้อีกครั้งเพื่อนำไป บันทึกรายการ เช็คผ่านต่อไปหรือนำรายการเช็ครับคืนไปบันทึกรายการเปลี่ยนเช็ค
 • สามารถดูรายงานการเช็ครับคืนได้
 • สามารถดูรายงาน Statement ได้หลังจากที่ได้บันทึกข้อมูลเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว
 • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานเช็ครับ – เช็คคืน
 • รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ
 • รายงาน Statement
 • รายงานแนบ Bank Reconcile เช็ครับ
 • รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
 3613
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์