เช็ครับผ่าน

เช็ครับผ่าน

เพื่อบันทึกรายการเช็ครับผ่าน หลังจากที่มีการนำรายการฝากธนาคารแล้วธนาคารรับเช็คและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ซึงหลังจากมีการบันทึกจะมีสถานะเป็น P คือ เช็คผ่าน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีเช็ครับผ่าน หรือหลังจากที่มี การนำเช็ครับฝากธนาคารแล้ว
  • รองรับการบันทึกบัญชีีในสมุดรายวัน
  • ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้
  • สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร
  • สามารถบันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่ายได้
  • สามารถดูรายงานการเช็ครับผ่านได้
  • สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว
  • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานเช็ครับ – เช็คผ่าน
  • รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ
 3238
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์