ขอเบิกเงินทดรอง

ขอเบิกเงินทดรอง

เป็นการบันทึกขอเบิกเงินทดรองก่อนการเบิกจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะมีการบันทึกเบิกเงินทดรองจริง โดยผู้ที่บันทึกขอเบิกเงินทดรองจะเป็นพนักงานของบริษัทเท่านั้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • เป็นบันทึกการขอเบิกเงินทดรอง เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดและ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเงินทดรองจ่าย
  • เมื่อมีการอ้างอิงการขอเบิกไปบันทึกรายการเบิกเงินทดรองทั้งรายการแล้ว โปรแกรมจะแสดงสถานะเอกสารเป็น Full เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบันทึก ข้อมูลซ้ำโดยอัตโนมัติ
  • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มขอเบิกเงินทดรองจากระบบได้ทันที
  • สามารถพิมพ์รายงานการขอเบิกเงินทดรองได้จากระบบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ การขอเบิกเงินทดรองว่ามีการบันทึกคำขอ ก่อนการเบิกเงินทดรองหรือไม่
  • สามารถอ้างอิงหรือไม่อ้างอิงการบันทึกขอเบิกเงินทดรองไปบันทึกรายการเบิกเงินทดรองได้
  • ประหยัดเวลาด้วยการ Copy รายการเดิมที่มีข้อมูลคล้ายกันเพื่อบันทึกเป็นรายการใหม่ได้ เพื่อลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานขอเบิกเงินทดรอง
 7901
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์