คำนวณคอมมิชชั่น

คำนวณคอมมิชชั่น

เป็นหน้าต่างที่ใช้สำหรับคำนวณคอมมิชชั่น โดยใช้ข้อมูลจากการขายสินค้า และการกำหนดคอมมิชชั่น ตามเงื่อนไขการคิดคอมมิชชั่นต่างๆและมีให้เลือกช่วงข้อมูลขาย ตามระยะเวลาที่ต้องการให้โปรแกรมคำนวณให้ เงื่อนไขการทำงานของหน้าต่าง ต้องมีการกำหนดรหัสคอมมิชชั่นที่ใช้ในการคิดให้กับพนักงานขาย หรือ ลูกค้า ที่จะคิดคอมมิชชั่นให้ และการขายจะต้องอยู่ในเงื่อนไขการคิดคอมมิชชั่นตามรหัสคอมมิชชั่นที่กำหนดด้วย ถ้าไม่พบว่ามีการกำหนดไว้ จะไม่นำมาคิดคอมมิชชั่น

คุณสมบัติ

Benefit

 • เป็นการทำงานลักษณะแบบ Batch สามารถคำนวณคอมมิชชั่นให้กับพนักงาน และลูกค้าได้ทุกราย ตามการคิดคอมมิชชั่นว่าจะให้คำนวณให้กับพนักงานหรือลูกค้า
 • สามารถคำนวณคอมมิชชั่น โดยเลือกคำนวณตาม ปกติ หรือ สะสม หรือเลือกพร้อมกันเพื่อให้คำนวณได้ทั้งปกติและสะสมก็ได้
 • คำนวณคอมมิชชั่น ตามข้อมูลที่มีการเลือก ว่าต้องการคำนวณ ณ ช่วงเวลาใด
 • - คำนวณแบบ ปกติ จะระบุเป็นงวด ตามการกำหนดงวดจ่ายคอมมิชชั่นตามที่ได้กำหนดไว้ในหน้าจอกำหนดงวดคอมมิชชั่น
 • - คำนวณแบบ สะสม จะต้องระบุช่วงระยะเวลา (จากวันที่ – ถึงวันที่) ตามที่ต้องการคำนวณสะสมด้วย
 • ใช้รหัสคอมมิชชั่นทีระบุไว้ในรหัสพนักงานหรือรหัสลูกค้าแต่ละราย ตามที่กำหนดข้อมูลไว้ที่หน้าจอกำหนดคอมมิชชั่น แล้วนำมาคำนวณหายอดคอมมิชชั่นให้
 • ใช้ข้อมูลการขาย จาก ระบบ Sale Order หน้าต่าง ต่อไปนี้
 • - ขายเชื่อ
 • - ขายสด
 • - เพิ่มหนี้
 • - รับคืน ลดหนี้
 • - รับคืน ลดหนี้ (เงินสด)
 • - รับเงินมัดจำ
 • - รับเงินมัดจำเครดิต
 • เก็บการคำนวณคอมมิชชั่น โดยการกดปุ่ม Save ที่ปุ่มใน Tool Bar ** ปุ่ม save ใช้ไม่ได้** หรือ ยกเลิกการคิดคอมมิชชั่นได้ภายหลังจากที่คำนวณไปแล้ว โดยการ Delete จากปุ่มใน Tool Bar ** ปุ่ม save ใช้ไม่ได้**
 • คำนวณทุกการขาย ที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องคิดคอมมิชชั่น โดยไม่สนใจว่าสถานะปัจจุบันของสินค้า, ลูกค้า,หรือพนักงานขาย ว่าสามารถขายได้หรือไม่ เช่น สินค้าเป็น Inactive ภายหลังจากที่บันทึกขายไปแล้ว เมื่อนำมาคำนวณจะต้องนำยอดขายนั้นมาคำนวณคอมมิชชั่นให้ด้วย เพราะเป็นการขายตามสถานะปกติ ยกเว้น จะยกเลิกเอกสารขายเองโปรแกรมจึงจะไม่นำมารวมคำนวณ
 • หลังจากโปรแกรมคำนวณคอมมิชชั่นให้แล้ว User สามารถแก้ไขคอมมิชชั่นใหม่ได้เอง ในกรณีที่ต้องแก้ไขเนื่องจากมีการยกเลิก, เปลี่ยนแปลง, หรือให้คอมมิชชั่นเพิ่มเติม ที่แตกต่างไปจากเงื่อนไขการคำนวณ
 • ตรวจสอบแต่ละงวดคอมมิชชั่น ให้คำนวณคอมมิชชั่นได้งวดละ 1 ครั้ง กรณีต้องปรับปรุงคอมมิชชั่นหรือต้องการคำนวณใหม่เนื่องจากมีข้อมูลเปลี่ยน ให้ Find คอมมิชชั่นงวดนั้นมาทำการคำนวณใหม่
 • การคำนวณคอมมิชชั่นสะสม โปรแกรมจะไม่มีการตรวจสอบ ซึ่ง User จะต้องควบคุมการคำนวณในกรณีสะสมเอง สามารถคำนวณคอมมิชชั่นให้กับพนักงานขายหรือลูกค้า ได้ใหม่ กรณีที่เคยคำนวณไปแล้วและต้องการแก้ไขบางรายการ โดยที่ไม่ต้องการคำนวณใหม่ทั้งหมด

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานคอมมิชชั่น
 3097
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์