กำหนดงวดคอมมิชชั่น

กำหนดงวดคอมมิชชั่น

ใช้ในการกำหนดงวดการจ่ายคอมมิชชั่น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการคำนวณค่าคอมมิชชั่น เพื่อกำหนดงวดจ่ายคอมมิชชั่น ครั้งละ 1 ปี สามารถกำหนดเป็นกี่งวดก็ได้ ตามช่วงวันที่ตามต้องการ และแต่ละงวดต้องมีวันที่ไม่คาบเกี่ยวกัน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถให้โปรแกรม Generate งวดให้อัตโนมัติได้ โดยที่จะกำหนดให้ 12 งวดและใช้วันที่ตามปีปฏิทินสำหรับวันที่เริ่มต้นสิ้นสุดงวด (1-สิ้นเดือน) ถ้าต้องการกำหนดงวดการจ่ายคอมมิชชั่นเอง สามารถกำหนดได้ โดยกรอกวันที่เริ่มต้นงวด ถึง วันที่สิ้นสุดงวด ได้ตามที่ต้องการ สามารถกำหนดงวดได้มากกว่า 1 งวดใน 1 เดือน วันที่เริ่มต้นสิ้นสุดงวดสามารถคร่อมงวดกันได้ แต่ต้องไม่คาบเกี่ยวกับวันที่ของงวดที่ได้กำหนดไว้
  • ใช้วันที่และปี ที่เป็น ค.ศ. หรือ พ.ศ. ตามเมนู General Option ที่ได้กำหนดไว้ในระบบ Enterprise Manager
  • รองรับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นมากกว่า 1 งวด/เดือน
  • สามารถ เปิด/ปิดงวดจ่ายคอมมิชชั่น ที่คอลัมน์ เพื่อป้องกันไม่ให้คำนวณคอมมิชชั่นซ้ำกับงวดที่เคยจ่ายไปแล้วได้
  • ถ้าต้องการให้โปรแกรม Generate งวดจ่ายคอมมิชชั่นให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม Auto Set โปรแกรมจะกำหนดให้ 12 งวดตามปีปฏิทิน

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานกำหนดงวดคอมมิชชั่น
 2730
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์