กำหนดรหัสคอมมิชชั่น

กำหนดรหัสคอมมิชชั่น

เพื่อการกำหนดเงื่อนไขการการคิดค่าคอมมิชชั่นที่ต้องการกำหนด โดยสามารถกำหนดแยกเป็นแต่ละรหัสคอมมิชชั่น ตามวิธีคิดคอมมิชชั่นที่แตกต่างกัน ตามเงื่อนไขที่ต้องการได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • กำหนดแยกเป็นแต่ละรหัสคอมมิชชั่น ตามวิธีคิดคอมมิชชั่นที่แตกต่างกัน ตามเงื่อนไขที่ต้องการกำหนด
  • รูปแบบคอมมิชชั่นที่กำหนด User สามารถกำหนดได้เอง ตามแต่ละกรณีว่าต้องการให้คิดแบบใด โดยที่หน้าต่างจะมีให้เลือกกำหนดตามความต้องการ
  • สามารถทำได้ทั้งแบบคิดจากยอดขายรวมของ Invoice และ คิดแยกแต่ละสินค้า แต่ 1 รหัสคอมมิชชั่นจะกำหนดได้แบบใดแบบหนึ่งต่อ 1 รหัสคอมมิชชั่นเท่านั้น
  • สามารถทำได้ทั้งแบบคิดอัตราคอมมิชชั่นโดยระบุเป็น % หรือระบุจำนวนเงินในการคิดคอมมิชชั่นก็ได้
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขของการจ่ายคอมมิชชั่นได้ หรือสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลา และจะใช้กี่ครั้งก็ได้
  • รหัสคอมมิชชั่นที่ได้กำหนดไว้ จะต้องนำไประบุให้กับแต่ละพนักงานขาย หรือลูกค้า ที่จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นว่าจะใช้รหัสคอมมิชชั่นใดในการคำนวณคอมมิชชั่น
 2527
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์