บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด

บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด

  • - สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง และตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้อย่างละเอียด
  • - มีระบบเพื่อคำนวณต้นทุนได้อย่างละเอียด
  • - มีรายงานให้เรียกดูได้หลายรูปแบบ สามารถนำข้อมูลไปทำรายงานต่อได้อีกมากมาย
  • - มีระบบควบคุมสต๊อก สามารถคุมได้ทั้งปริมาณ และ Lot
คุณภทรษร ผะอบจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์โดยให้ความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ตรงตามหลักโภชนาการ"

ทุนจดทะเบียน : 350,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

เพื่อต้องการนำ Software มาช่วยเรื่องการควบคุมการทำงานของพนักงาน รวมถึง flow ของเอกสารให้ง่ายต่อการทำงาน และเพื่อให้การทำงานมีระบบมากขึ้น"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
  • - ช่วยในการดูข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน
  • - ช่วยคำนวณต้นทุนสินค้าได้จากในระบบ
  • - ช่วยปิดงบการเงินได้จากในระบบ ไม่เสียเวลาในการทำงาน สะดวกในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการวิเคราะห์

เกี่ยวกับบริษัท:

www.gt-pc.com

บทความโดย : คุณภทรษร ผะอบจันทร์ บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด
 1760
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์