บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด

บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด


 

- สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง และตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้อย่างละเอียด
- มีระบบเพื่อคำนวณต้นทุนได้อย่างละเอียด
- มีรายงานให้เรียกดูได้หลายรูปแบบ สามารถนำข้อมูลไปทำรายงานต่อได้อีกมากมาย
- มีระบบควบคุมสต๊อก สามารถคุมได้ทั้งปริมาณ และ Lot


  คุณภทรษร ผะอบจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์โดยให้ความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมถึงฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ตรงตามหลักโภชนาการ
"                                   

 ทุนจดทะเบียน : 350,000,000 บาท     จำนวนพนักงาน : n/a   

                                                       

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?
"เพื่อต้องการนำ Software มาช่วยเรื่องการควบคุมการทำงานของพนักงาน รวมถึง flow ของเอกสารให้ง่ายต่อการทำงาน และเพื่อให้การทำงานมีระบบมากขึ้น"

 โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
- ช่วยในการดูข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน
- ช่วยคำนวณต้นทุนสินค้าได้จากในระบบ
- ช่วยปิดงบการเงินได้จากในระบบ ไม่เสียเวลาในการทำงาน สะดวกในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการวิเคราะห์  
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:

บทความโดย : คุณภทรษร ผะอบจันทร์ บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด 
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 99
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์